KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Kayıt Tarihi ve Yerleri

Kayıt Tarihleri
ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre 16-21 2019 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet aracılığı ile Üniversitemize E-Kayıt yapabilirsiniz. Şahsen başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 19-23 2019 Ağustos tarihlerinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat edebilirler.

Üniversitemizi kazanan yeni öğrencilerimizin elektronik kayıt için öncelikle e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden şahsen almaları gerekmektedir.

Kayıt Yerleri
Üniversitemize şahsen başvuru yolu ile kayıt yapacak olan öğrencilerimiz Hitit Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurmalıdır. Yüz yüze kayıt işlemleri sadece Rektörlük binasındaki Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecektir. Navigasyon ile adres tarifi almak için tıklayınız.

Tıp Fakültesini ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünü kazanan öğrencilerimiz e-devlet üzerinden kayıt yapamazlar.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri 

YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
        
a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2019-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2019-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır.Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:


1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkanı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2019-2020 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4. Elektronik kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmeyecektir.

6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
        
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri,         ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. 

8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 

9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir. 

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. 
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir. 
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde örgün iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 10/02/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

2019-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır;

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir. 
2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. 
3. Elektronik kayıt işlemi 2019-2020 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir. 
4. Elektronik kayıt (ÖSYM duyuruları açıklandıktan sonra tarih güncellenecektir.) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. 
6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. 
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. 
8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. 
9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir. 
10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir. 
11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

E-Devlet Kapısından Kayıt

1) Elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi almaları, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemi'ne kayıt olmaları ve https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” kısmında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2) Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

3) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web adresinden (http://www.oidb.hitit.edu.tr) okul numaralarını öğrenmeleri, Kullanıcı Adı okul numarası, Şifre ise TC numarası kullanarak http://www.hubis.hitit.edu.tr adresindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

4) Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimiz Ders Kayıtlanma işlemlerini http://www.hubis.hitit.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminde mutlaka gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

5) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Kayıt İçin Gerekli Belgeler bölümünde yer alan belgeleri ÖSYM tarafından açıklanacak olan tarihler arasında kayıt yaptırdıkları eğitim biriminin Öğrenci İşleri Bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.

2019 YKS Kontenjanlarımız


1) Hitit Üniversitesi Lisans programları ve kontenjanları için tıklayınız.
 
2) Hitit Üniversitesi Ön Lisans programları ve kontenjanları için tıklayınız.

Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri, 19-23 2019 Ağustos tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır. Şahsen başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin öğrencilerimizin yanında bulundurmaları gerekmektedir:


a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)  

c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, 

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri, 

f) 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenci adaylarımızın (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge). 

Eğitim Birimlerimiz

Fakülteler

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Ulukavak Mahallesi, Çiftlik Çayırı 22. Sk. No:22, 19040 ÇORUM / Merkez

0364 227 70 01

feflist@hitit.edu.tr

 

Mühendislik Fakültesi

Hitit Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi ÇORUM / Merkez

0364 227 45 33

mf@hitit.edu.tr


 

İlahiyat Fakültesi

Mimar Sinan Mahallesi 3.Cadde No: 1 19100 ÇORUM / Merkez

0364 234 63 58

ilaf@hitit.edu.tr

 

Tıp Fakültesi

Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No:45 İkbalkent Yerleşkesi Merkez / ÇORUM

0364 222 11 00

tipfak@hitit.edu.tr


 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akkent 3.Cad. No: 3 ÇORUM / Merkez

0364 225 77 00

iibf@hitit.edu.tr

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gazi Caddesi No : 99 ÇORUM / Merkez

0364 220 14 87

gstmf@hitit.edu.tr 

Spor Bilimleri Fakültesi

Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE

0364 219 37 00

sbf@hitit.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Samsun Caddesi - ÇORUM

0364 223 07 30

syo@hitit.edu.tr

Enstitüler

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üçtutlar Mah. Çevre yolu Bulvarı HÜBTUAM Binası 19030 ÇORUM / Merkez

0364 219 40 00

fenbilimleri@hitit.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:99/C (Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi)

0364 223 15 61

saglikbe@hitit.edu.tr


 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÜçtutlarHitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 ÇORUM / Merkez

0364 2194051-52

sosyalbilimler@hitit.edu.tr


 

Yüksekokullar

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE

0364 219 19 19

rektorluk@hitit.edu.tr


 

 

Meslek Yüksekokulları

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 ÇORUM / Merkez

0364 223 08 00

tbmyo@hitit.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 ÇORUM / Merkez

0364 222 15 55 - 56

sbmyo@hitit.edu.tr


 

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu

Yıldızhan Mah. Andız Sok. Alaca Avni Çelik MYO ÇORUM / Alaca

0364 411 50 50

alacamyo@hitit.edu.tr

 

Sungurlu Meslek Yüksekokulu

Sunguroğlu Mah. Cerit Sok. No:1 ÇORUM / Sungurlu

0364 311 60 00

sungurlumyo@hitit.edu.tr


 

Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu

Koyunbaba Mah. Burhan Uludağ Cad. No: 160 19500 ÇORUM / Osmancık

0364 611 50 30

osmancikmyo@hitit.edu.tr

 

İskilip Meslek Yüksekokulu

Çorum Cad. Bahabey Mah. No:132 ÇORUM / İskilip

0364 511 05 50