KAYIT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Kayıt Tarihleri ve Yerleri

Kayıt Tarihleri Üniversitemize 2018 YKS ile yerleşen öğrencilerimizin kayıtları yüz yüze veya “e-Devlet” kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Kayıt Tarihleri YÖK tarafından açıklandığında ilan edilecektir. Yüz yüze kayıtlar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’na şahsen müracaat edilerek de yapılabilecektir.

Üniversitemizi kazanan yeni öğrencilerimizin elektronik kayıt için öncelikle e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden şahsen almaları gerekmektedir.

Kayıt Yerleri Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin yüz yüze kayıt işlemleri, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu Kuzey kampüsü ÇORUM adresinde yapılacak olup; adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Tıp Fakültesini ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünü kazanan öğrencilerimiz e-devlet üzerinden kayıt yapamazlar.


Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleri YÖK tarafından belirlendiğinde ilan edilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıtiçin aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yüksek öğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yüksek öğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
2. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi,
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik numaranızın yazılı olduğu kimliğinizin yanında bulunması gerekmektedir),
4. 4 Adet 4x5cm ebadında fotoğraf,
5. Askerlik Durum Belgesi,
6. Tıp fakültesine yerleşen öğrenci adaylarımız için Tıp Fakültesi Öğrencisi Olabilir ibaresi olan Sağlık Kurulu Raporu,
7. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümüne yerleşen öğrenci adaylarımız için Tam Teşekküllü Hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporu.

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
 

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar

Kayıt İle İlgili Önemli Notlar
a) 
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyetbelgesi
b) 
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okuladı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 
6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) 
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) 
Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercihve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;
        
a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır.Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:


1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkanı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2017-2018 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4. Elektronik kayıt 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dahil edilmeyecektir.

6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.
        
7. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri,         ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

8. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

9. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

10. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

11.
 Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

e-Devlet Kapısından Kayıt

E-Devlet Kapısından Kayıt
1) Elektronik olarak kayıt yaptıracak öğrencilerimizin PTT Şubesinden “e-Devlet” şifresi almaları, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Doğrulama Sistemi'ne kayıt olmaları ve https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde “e-hizmetler” kısmında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

2) Elektronik olarak kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

3) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web adresinden (http://www.oidb.hitit.edu.tr) okul numaralarını öğrenmeleri, Kullanıcı Adı okul numarası, Şifre ise TC numarası kullanarak http://www.hubis.hitit.edu.tr adresindeki bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

4) Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerimiz 05 - 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Ders Kayıtlanma işlemlerini http://www.hubis.hitit.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminde mutlaka gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

5) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin Kayıt İçin Gerekli Belgeler bölümünde yer alan belgeleri 22 Eylül 2017 tarihine kadar kayıt yaptırdıkları eğitim biriminin Öğrenci İşleri Bürosuna eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ ELEKTRONİK KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
1) Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.

2) Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3) Elektronik kayıt işlemi 2017-2018 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4) Elektronik kayıt 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5) Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir.

6) Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

7) Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

8) Aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

9) Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktı da alabileceklerdir.

10) Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

11) Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

2017 ÖSYS Kontenjanlarımız

Hitit Üniversitesi 2017 ÖSYS Kontenjanlarımız
Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin, 25 lisans programında, 1747 kontenjanı Tablo-4’te, 60 önlisans programında ise 2547 kontenjanı Tablo-3‘te olmak üzere toplamda 90 programımıza ait 4294 kontenjan bilgileri 2017- ÖSYS kılavuzunda yayımlanmıştır. Tıp Fakültemizin eğitim ve öğretimi bu yıldan itibaren Çorum’da yapılacak olup daha önceki yıllarda Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başlayan öğrencilerimiz, eğitimlerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ettireceklerdir.

1) Hitit Üniversitesi Lisans programları ve kontenjanları için tıklayınız.
 
2) Hitit Üniversitesi Ön Lisans programları ve kontenjanları için tıklayınız.
 

Şahsen Başvuru Yolu İle Kayıt

Şahsen Başvuru Yoluyla Kayıt

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında (saat 09:00-17:00 arası) Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu’nda yapılacaktır. Şahsen başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin öğrencilerimizin yanında bulundurmaları gerekmektedir:


a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, 

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)  

c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, 

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge, 

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri, 

f) 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenci adaylarımızın (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge). 

Not: 1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrenci adaylarımızın (Bakaya veya yoklama kaçağı olanlar) Askerlik Şubelerinden alacakları Askerlik Durum Belgesi (Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge).

Yerleşkeler

Fakülteler

Fen Edebiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45

 19030 - ÇORUM/TÜRKİYE

Mimar Sinan Mahallesi N: 8

19100 – ÇORUM TÜRKİYE

Tel    : +90 (0364) 227 70 00

Tel    : +90 (0364) 234 63 58 - 59

Faks : +90 (0364) 227 70 05

Faks : +90 (0364) 234 63 57

Web: www.fef.hitit.edu.tr

Web: www.ilaf.hitit.edu.tr

E-Posta: fef@hitit.edu.tr

E-Posta: laf@hitit.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Akkent 3. Cadde No: 3

 19030 - ÇORUM/TÜRKİYE

Çevre Yolu Bulvarı N: 8

19030  – ÇORUM TÜRKİYE

Tel    : +90 (0364) 225 77 00

Tel    : +90 (0364) 227 45 33 - 34

Faks : +90 (0364) 227 77 10

Faks : +90 (0364) 227 45 35

Web: www.iibf.hitit.edu.tr

Web: www.mf.hitit.edu.tr

E-Posta: iibf@hitit.edu.tr

E-Posta: mf@hitit.edu.tr

Tıp Fakültesi

 

Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45

19030 - ÇORUM/TÜRKİYE

 

Tel    : +90 (0364) 222 11 00

 

Faks : +90 (0364) 222 11 02

 

Web: www.tip.hitit.edu.tr

 

E-Posta: tip@hitit.edu.tr